Takk / Thank you

Silent Voices completed

Den første milepælen er oppnådd takket være deres gode bidrag. Målet for Silent Voices prosjektet, som vi satte til kr 5.000, er oppnådd på bare 3 uker. Vi vil bruke midlene til å kjøpe 45 nye madrasser til sovesalen for elevene. Akkurat nå må de dele på utslitte madrasser. Siden i fjor har antallet elever i Silent Voices økt fra 27 til 43. Det er fantastisk, men det er en akutt mangel på madrasser og senger. Vi vil snart lansere et nytt prosjekt hvor vi ønsker å finansiere flere senger. Vi håper dere vil fortsette å støtte Silent Voices og at dere vil dele denne utfordringen med familie og venner. Skolen er svært glad og takknemlig for hjelpen dere har bidratt med.

The first milestone has been reached, thanks to your friendly support. The target for the Silent Voices project, which we put at 5,000 NOK, has been reached in a record 3 weeks. We will use the funds to buy 45 new matrasses for their sleeping quarters. Right now, they are sharing worn out matrasses. Since last year, the number of pupils in Silent Voices has risen from 27 to 43. This is causing an acute shortage of beds and mattresses. We will soon launch a new project to raise money for additional beds. We hope you will continue to support the Silent Voices and send the challenge on to family and friends. The school is extremely happy and thankful for your help.

Leave a Reply