Hydroponics

Fodder
Status NOK 5100 Donors 4 Mål/Goal NOK 30000

Hydroponics er en metode for å dyrke planter uten jord og med meget effektiv bruk av vann. Metoden bruker 70-80% mindre vann enn i tradisjonell dyrking. Taita Taveta, distriktet hvor Voi ligger, er svært tørt. Dessuten blir mye vann brukt til å fylle reservoarer for de ville dyrene i tørkeperioder. I forbindelse med brønnboringsprosjektet vårt, som vi finaniserer av private midler, planlegger vi å sette opp et hydroponic pilotanlegg for å dyrke dyrefór (gress) for geitene i Goat farming prosjektet vårt. Som energikilde vil vi benytte solcellepaneler. Om området har lite vann, så har de til gjengjeld masse sol. Vi ber om gaver til hydroponics pilot-prosjektet. Dette kan gi effektiv produksjon av dyrefor.

Du kan støtte prosjektet ved å gi en pengegave. Betaling kan gjøres ved å velge Gi gave/Donate knappen, eller du kan betale inn på vår bankkonto 3260 53 37065. Det er fint om du kan merke overføring “Gave Hydroponic“.

Hydroponics is a method for growing plant with no soil and very efficient use of water. The method uses 70-80% less water than in traditional agriculture. Taita Taveta, the district around Voi is very arid. Also, a lot of water is used to fill reservoirs for the wild animals in dry periods. In connection with our well bore project, which we are financing from our own funds, we are planning to set up an hydroponic pilot plant for growing animal forage (grass) for the goats in our Goat farming project. As energy source we will use solar panels. The area lacks water, but it has sunshine in abundance. We ask for donations to the hydroponic pilot. This can give efficient production of animal fodder.

You can support the project with a donation. Transfer can be done using the Gi gave/Donate button, or you can pay directly to our bank account: 3260 53 37065. If possible, write “Donation Hydroponic” on the transfer.