Project Ngele

DSC_5185
Status NOK 53500 Donors 35 Mål/Goal NOK 50000

Geitehold er et prosjekt hvor vi ønsker å gi kvinner med opplæring fra Matokeo gruppen en mulighet til å generere næringsinnhold og inntekt fra geitehold. Finansieringen av brønnboring for vann er allerede godt i gang. Inngjerding av beiteområder og irrigering av vekstområder er i planleggingsfasen. Målet er å få kvinnene ut av fattigdomsfellen og inn i et bærekraftig entreprenørskap. Se historien om Ngele her.

Du kan støtte geite-prosjektet ved å gi en pengegave for å kjøpe inn geiter. Betaling kan gjøres ved å velge Gi gave/Donate knappen, eller du kan betale inn på vår bankkonto 3260 53 37065. Det er fint om du kan merke overføring “Gave Geiter”.

Goats farming is a project where we want to give women trained in the Matokeo group an opportunity to generate nutrition and income from keeping goats. The financing of a borehole for water is underway and fencing and irrigation of grazing and farming area is in the planning phase. Our goal is to get the women out of the poverty trap and into sustainable entrepreneurship. See the Story of Ngele here.

You can support the goat farming initiative with a donation to buy the goats. Transfer can be done using the Gi gave/Donate button, or you can pay directly to our bank account: 3260 53 37065. If possible, write “Donation Goats” on the transfer.