Borehole/vannboring

borehole
Status NOK70500 Donors 2 Mål/Goal NOK200000

We have received donations to start the borehole project at the Mbulia farm where the Ngele Project is. Water will be the key factor to take the farm and the surrounding area forward. Failing rains are presenting both people and animals with life threatening conditions, and also affecting health, education and development in the community. The first step will be at the local National Environment Management Authority (Nema) for conslutations concerning any environmental issues for a borehole at the site.

You can support the project with a donation. Transfer can be done using the Gi gave/Donate button, or you can pay directly to our bank account: 3260 53 37065. If possible, write “Donation Borehole” on the transfer.

Vi har mottatt donasjoner for å starte brønnboring på Mbulia farm hvor Ngele-prosjektet også er. Vann vil være av avgjørende betydning for å utvikle farmen og distriktet videre. Manglende regn i området betyr livstruende forhold for både folk og dyr, noe som også påvirker helse, undervisning og utvikling av lokalsamfunnet. Første steg vil være kontakt med det lokale miljøvernkontoret; National Environment Management Authority (Nema), for konsultasjoner om mulige miljømessige forhold på stedet.

Du kan støtte prosjektet ved å gi en pengegave. Betaling kan gjøres ved å velge Gi gave/Donate knappen, eller du kan betale inn på vår bankkonto 3260 53 37065. Det er fint om du kan merke overføring “Gave Borehole“.