Om oss/About us

Hvem vi er?

ManGo Development er en frivillig, frittstående og upolitisk forening som baserer virksomheten på like rettigheter uavhengig av kjønn, overbevisning eller tro. Respekt for lokale myndigheter, lovgivning og kultur er også et viktig grunnlag.

Styret består av:
Vilhelm Skjærpe (formann)
Rachel Mwakazi Skjærpe
Michael Mwangi Mwakazi
Alf Magne Petterson

Våre verdier

Våre verdier er:

  • Åpenhet
  • Respekt
  • Like muligheter

Who we are?

ManGo Development is a charity. We are not member or part of any other association or society. ManGo Development bases its operation on equal opportunities regardless of gender, race, conviction or religion. In addition, respect for local authorities, legislation and culture is a basis.

The ManGo board:
Vilhelm Skjaerpe (chairman)
Rachel Mwakazi Skjaerpe
Michael Mwangi Mwakazi
Alf Magne Petterson

Our values

Our values are:

  • Transparency
  • Respect
  • Equal opportunities
flower

Those who are happiest are those who do the most for the others.

— Booker T. Washington